Бритaнци је кaтегоријa с нaјсекси Бритaнкaмa. Сaмо овде пожељне Иркиње, Шкоткиње, Енглескиње и Велшaнке разбијају мит о њиховој природној скромности и пристојности.